used shoes

Projects - projektit

Sivulla esitellään joitakin tekemiäni julkisia projekteja, joilla saattaa olla laajempaa kiinnostusta. Osa on tehty HUT:n kurssien yhteydessä osa taasen muuten vaan huvikseen. Erotuksena muissa sivuissa esiteltyihin hankkeisiin, niin näissä on tavalla tai toisella jonkinlainen tekninen konteksti. Generoitu ohjelmakoodi on myös usein kaikkien käytettävissä.

Pönttöuuni .Kuvaus pönttöuunin rakentamisesta. Käsitellään hormin kunnostusta, perustuksia, kuorta ja muurausta kerros kerrokselta .

H öyläpenkki. Kuvaus siitä miten kotimaisesta koivusta tehtiin käytännöllinenja hyödyllinen höyläpenkki.

O pi sanoja. Vieraan kielen opiskeluun tarkoitettu sanojen kuulusteluohjelma. Monissas olemassa olevissa opiskeluohjelmissa on ongelmana, että sanoja ei kovin hyvin voi opiskella kontekstissaan, seurata edistymistä ja erityisesti venäjän suhteen niillä ei voida esittää sanojen painoja, puhumattakaan siitä, että usein fontisto on sangen rajallinen. Ohjelma on laadittu javalla ja siinä on tuki kahdelle tietokantamoottorille, nimittäin palvelimella sijaisevalle MySQL:lle ja upotetulle Apache Derbylle. Sivusto sisältää ohjelman sekä asennus- ja käyttöohjeet.

Kohtaaminen Installaatiotyöpajassa heijastuksia tehdyn laajahkon taideinstallaation kuvaus (taiteellisia tavoitteita kuvaava osio on valmis, teknisten perusteiden esittäminen vielä kesken)

Lonely planet, eräs VRLM toteutus. Parhaiten seurattavissa Cosmo Playerilla. 3D web odottaa vielä tulemistaan, vaikka nykyiset tietoliikennenopeudet mahdollistavat jo kohtalaisen hyvät katselumahdollisuudet (in english).

Katoava maine Puhtaasti algoritmisesti tehty elokuva eli koodaus tehtiin C++:lla BMRT alustalle. Vastaavantasoisia elokuvia syntyy HUT:ssa n. 20 kpl joka toinen vuosi ja maailmanlaajuisesti varmaan 1000 vuodessa. Ei kovin ihmeellinen, edustaa vain kyynistä lähestymistapaa lähes kaiken arvottomuudesta.

Where I am. Julkaisu ja demo-ohjelma kameran sijainnin määräämiseksi suoraan videosekvenssistä. Esitellään Lucas Kanade algoritmi sekä erilaisia markkeritekniikoita.

Geneettinen. Geneettisten funktioiden sovellus pörssikurssien arvon myyntihetken määräämiseksi (sivusto valmisteilla).

Videokoodaus. H.264 (MPEG-4 AVS) algortimin windows sovellus (kts. myös julkaisut sivua). Sivusto valmisteilla.

Software quality metrics. Esitellään laskennallisia menetelmiä ohjelmistotuotteen valmiusasteen määräämiseksi sekä ohjelmistoprosessin kyky tuottaa haluttu riittävän laadukas tuote. (Sivusto valmisteilla).

-> Etusivulle