Opi Sanoja - LangEx

LangEx on tietokoneohjelma, jonka suunnittelun tavioitteena oli auttaa vieraskielisten sanojen mieleen painamista. Alun perin ohjelma oli analoginen sen yleisesti tunnetun tavan kanssa, missä sanastoja opiskellaan pistämällä pieni valkoinen paperisuikale tuntemattoman sanaryhmän päälle ja kuullustellaan itseltä tuntemattomia sanoja. Kun ohjelmaa ideoitiin niin tämä perusajatus kehittyi sellaiseksi, että kuulustelutapoja on kolme vaihtoehtoista. Erityisesti venäjän kielen opiskelijat voivat ihastua siihen piirteeseen, että sanoissa voidaan merkitä painon paikka.

 

Internet sisältää, tietenkin, monia maksullisia ja maksuttomia ohjelmia vieraskielisten sanojen kuulustelemiseksi ja mieleen painamiseksi. Esiintyy erillaisia kortistoja, sanastopohjaisia näytönsäästäjiä jne. Monet ohjelmat ovat selvästi jäänneet suunnittelijoilta kesken (lieneekö syynä kyllästymiseen aiheeseen) monet taasen ovat tekniseti näppäriä mutta eivät kovin helppokäyttöisiä tai hyödyllisiä. Laadittu LangEx ohjelma on yksi esimerkki täydentämään tarjontaa. Se on ilmainen ja vapaasti ladattavissa kaikille halukkaille. Sitä voidaan käyttää sekä palvelinpohjaisissa järjestelmissä että stand alone sovelluksina.

Ohjelman asentaminen ei ole siinä mielessä yksinkertainen, että imuroitaisiin jostain netistä ohjelma ja niksautettaisiin hiirellä setup ikonia. -Toisaalta ei tämä ole myöskään niin vaikea, ettei ohjeita huolellisesti seuraamalla tavallinen maalikko selviytyisi. Ohjelman imuroimisen lisäksi pitää ns. java runtime environment (JRE) asentaa koneeseen. Lisäksi pitää asentaa jokin tietokantamoottori. Tämä moottori voi olla joko palvelimessa (esimerkikksi Linuxissa) toimiva MySQL tai asentaa paikallinen ns. upotettu alusta (Apache Derby). Kummatkin moottorit ovat myös vapaasti ladattavissa ja ilmaisia (ei kaupallisissa sovelluksissa).

Hyvin harvalla kotikäyttäjällä on oma kotiverkko rakennettu sellaiseksi, että siinä olisi jokin palvelin jossain nurkassa siksi monet kotikäyttäjät varmaan haluavat käyttää upotettua Apache Derbyyn perustuvaa ratkaisua. Siitäkin huolimatta, että tämä on hitaampi mutta toisaalta pinta-alaltaan pienempi. Järjestelmää on testattu (ja kehitetty) suhteellisen vanhalla 1 GHz:n (512 MB) koneella, eikä kovin merkittäviä heikennyksiä ole havaittu.

Alunperin, kun ohjelmaa ideoitiin, niin yksi suunnitteluvaihtoehto oli tehdä ohjelmasta joko tiedostopohjainen tai tietokantapohjainen. Monet ystävistäni suosittelivat tiedostoihin perustuvan järjestelmään laatimista. Se on yksinkertaisempi - sanottiin. Valinnaksi päätyi kuitenkin tietokantapohjainen järjestelmä - hieman mutkikkaamman asennuksen kustannuksella. Etuina on mm.

  • Oppimisen edistymistä voidan seurata sekä kappale että yksittäisiin sanoihin perustuen, saat kaavioita ja käyriä suorituksen edistymisestä eri kuulustelutavoista. Dataa kerätään aivan käytön alusta lähtien.
  • Kun aikansa olet kirjoittanut sanoja ja opiskelut niitä, niin melko nopeasti kehittyy melko mittava sanasto, johon voit tehdä hakuja eräänlaisesta elektronisesta sanakirjasta.
  • Sanat voidaan ryhmitellä käytetyn kielen mukaan (kielikohtaiset kannat), kirjan mukaan jaoteltuna ja lopulta kukin kirja voidaan jakaa kappaleisiin. Rakenne pakottaa luontevaan ryhmittelyyn. Sanoja voidaan lisätä kappaleisiin jälkeenpäin ja väärin kirjoitettuja sanoja voidaan korjata päivittämällä kantaa.

Ohjelmointi tehtiin Java kielellä. Kielen valintaan oli montakin syytä. Ensinnäkin Java on nykyään C++ ohella valtavirtakieli, toiseksi Java sisältää melko kattavan kirjaston käyttöliittymän tekemiseksi, kolmanneksi tietokannan liimamiseksi sovellukseen on olemassa hyvin dokumentoituja kirjastoja (JDBC-ajurit). Neljänneksi, eikä ollenkaan vähäisin syy oli se, että Javalla ohjelmointi on hupaisaa ja suhteellisen helppoa.

Varsinaiset lataus- ja asennusohjeet saat asennus sivulta. Käyttöohjesivu sisältää ohjeet ohjelman käyttämiseksi samoin sieltä on pikaista silmäystä varten olemassa ns. screenshotit. Lopulta tekninen dokumentaatio sisältää ohjelman lähdekoodin ja kuvaukset ohjelman ja tietokannan rakenteesta.

Ohjelmistossa on vielä paljon parannettavaa (kuten näppäimistöeditori, erilaiset sanastopelit, oppimiskriteerit jne.). Otaisn erittäin mielelän vastaan kaikennäköisä parannusehdotuksia ja kommentteja (ihan asentamisesta lähtien). Kommentit voidaan lähettää vaikka osoitteseen:

jussi.hanhijarvi@hanhi.net

tai

jussi.hanhijarvi@hut.fi

Etusivulle