Ohessa luettelo joistakin laatimistani hengen ravinnosta. Osa julkaisuista on isbn julkaisuja (eli esiintyvät kansallisbibliografiassamme), toinen osa taasen aikakausilehtiartikkeleita ja kolmas osa taasen seminaariesitelmiä. Harvemmin jälkimmäisiä voidaan katsoa olevan sen suurempia julkaisuja mutta olen liittänyt tähän ne, joiden voidaan katsoa olevan joko yleisesti kiinnostavia johdantoja aiheeseen tai olevan siinämäärin laajoja, että ylittävät normaalin seminaarivaatimukset. Käytetyt kielet ovat suomi ja englanti.

etu

Matkakertomus junalla ja busseilla tehdystä matkasta Helsingistä Tonkinin lahteen.

Johdanto Johdanto videokoodaukseen. Julkaisussa tarkastalleen kansanomaisesti video- ja kuvakoodauksen keskeisiä elementtejä. Pohditaan kysymystä miksi kompressoidaan, kuvien sisäistä ja kuvien välistä koodausta (inter ja intrakoodausta). Käsitellään koodauksen historiaa ja sivutaan internetjakelua. Julkaisun pitää ymmärtää olevan jonkinlainen tilannekatsaus: Tähän saakka on tultu.

H.264 H.264 on uusin videokompression tarkoitettu standardi. Julkaisu on tarkoitettu niille, jotka ovat yleisesti kiinostuneita sekä videokompressiosta että alan viime aikojen trendeistä. Nyt myös web jakeluna, omalla ISBN numerolla = 978-952-92-5250-3

Kuvien ja videon kompressiosta,, YLE tekniikka, 2003
ISBN: 951-43-0845-x. Tässä tarkastellaan keskeisimpiä videon ja kuvien kompressiotekniikoita, esitettyjä standardeja sekä videon laadun mittaamista. Julkaisu on lähiaikoina myös saatavissa verkossa.

Milloin näemme broadcast videota laajakaistaverkoissa ?, TK-lehti joulukuu 2002. (Jussi Hanhijärvi) . Tiivistetty ja kansantajuistettu esitys em. kirjasta.

Mikä on MPEG-7 ? Julkaisussa tarkastellaan xml-schema kuvauksiin perustuvia median kuvaustapoja. Artikkelista on saatavissa tk-lehdessä 2003/1 julkaistu tiivistelmä sekä sekä laajempi pdf muotoinen selvitys.

Where I Am ? A literature survey on single camera tracking techniques. Kirjallisuuskatsaus kameran trakkaustekniikoista eli menetelmistä millä yhdellä kameralla voidaan määritellä kameran liikkeet kolmiulotteisessa avaruudessa sekä kameran omat parametrit kuten polttoväli. Artikkeli on eräänlainen johdanto aiheeseen ja kirjoittamisen yhteydessä laadittiin myös demonstraatio-ohjelma.

A practical approach to Monte Carlo estimation of subsurface scattering, Seminar paper, tietokonegrafiikan seminaari HUT 2002, (Jussi Hanhijärvi) Artikkelissa tarkastellan kahta erillaista lähestymsitapaa missä pintojen renderöinnissä voidaan ottaa huomioon pinnanalaista sirontaa.

Voiko koneella olla tunteita ? (Jussi Hanhijärvi) Artikkelista on myös julkaistu tiivistelmä Yleisradion TK-lehdessä 4/2001. Artikkelissa tarkastellaan ensin kysymystä mitä tarkoitetaan tunteilla, miten joitakin tunteita voidaan havaita koneellisesti ja lopuksi miten tunteita voidaan syntetisoida.- Tunteet ovat ehkä kehityshistoriallisesti vanhimpia henkisiä toimintoja ja ovat ankkuroituneita syvälle ihmismielen psyko-fysikaaliseen orgaaniin. Mikäli haluamme rakentaa koneita, jotka osaavat suunnitella (sanan planning merkityksessä), omaavat ns. "tervettä järkeä", adaptoituvat käyttövirheisiin ja käyttäytyvät "inhimillisesti" ajaudumme väistämättä tunnekonekysymysten pariin.

Survey of XML development tools, (Jussi Hanhijärvi) Research Seminar on Digital Media fall 2000. Kohtalaisen vanha ns. tutorial eri xml työkalujen asemasta tuotekehitysprosessin osana. Julkaisulla ei enää (2009) taida olla tuon taivaallista merkitystä.

Tietosuojasta, ISSN 1235-0605 VTT tiedotteita 1637, (Jussi Hanhijärvi), Edison Research Program 1995 (projektikoordinaattori Juha Takala). Julkaisussa tarkastellaan yleiseltä kannalta tekijöitä joita esiintyvät määriteltäessä yrityksen tietojärjestelmän sääntö- ja pääsypohjaista (access) tietosuojapolitiikkaa.

Assessment of microprocessor controlled devices, Nordtest, NT Technical report 223, 1995. edited by Sören Lindskov-Hansen. Yhteispohjoismaisen projektin loppuraportti. Projektissa tarkasteltiin niitä tekijöitä mitä upotettujen järjestelmien suunnittelussa, todennus- ja kelpoistusmenettelyissä (V&V) pitää ottaa huomioon kun järjestelmä asennetaan vaaroja sisältävään prosessiin.

Miten kehitetään luotettavia, eheitä ja sulautettuja ohjelmia, (Jussi Hanhijärvi) Automaatioväylä 1993 Artikkelissa esitetään eräs luokitustapa turvallisuuskriittisen automaatiojärjestelmän tuotantoprosessille ja tuotannolle.

Perusteita vaaranalaisen kohteen automaatio-ohjeiston kehittämiselle, ISBN 951-38-4165-0
VTT tiedotteita, 1352, 1992.(Jussi Hanhijärvi) Suhteellisen massiivinen loppuraportti VTT:n VIRANO (Viranomaismääräykset Turvallisuuskriittiselle Automaatiolle) projektista. Julkaisussa käsitellään viranomaistoiminnalle, suunnittelulle, testaukselle ja kelpoistamiselle esitettäviä vaatimuksia. Projektissa myös kehitettiin eräs luokitustapa.

Vaaranalainen ohjelmoitava automaatio, kansainvälisten ohjeiden, standardien ja määräysten valossa, ISBN 951-38-4010-7 VTT tiedotteita 1277, 1991 (Jussi Hanhijärvi). VIRANO projektin standardeja ja määräyksiä käsittelevä osio.

Älykorteista, MMM kansalaisen vuosikirja 1990 Artikkelissa tarkastellaan älykorttien teknologiaa, Artikkeli on vielä 15 vuoden jälkeenkin validi.

The VTT Bank Card System, TeleTrust International Publication: Concepts, Applications, Activities, edited by Bruno Struif, GMD, Darmstadt, March 1989. Selvitys VTT:llä tehdystä älykorttiprojektista. Projektissa oli teemoina sähköinen asioiminen, anonymiteetti, salaus, maksaminen ja palveluiden suojaus. Asioita, jotka tulivat erityisen polttaviksi 10 vuotta myöhemmin internetin levittyä lähes kaikkialle.